Lateral Wiki – A Digital Garden

[[l-dopa]]

Lysine

Essential amino acid

Benefits

 • Less anxiety, reduces cortisol
  • Especially intestinal distress
  • Can be added to flour, to bake bread
 • Might improve schizophrenia symptoms
 • calcium absorption, retention
 • Wound healing, helps create collagen

Sources:

MSM - MethylSulfonylMethane


Noopept

Benefits

 • Concentration, focus.
  Use daily, effect builds up over time.
 • Increase NGF (Nerve Growth Factor)
 • Increase BDNF (Brain Derived neurotropic Factor)

gjør at "alt" i dagliglivet føles litt lettere å gjennomføre. innføre nootropica - freak.no

Memory formation, memory consolidation, memory retrieval ([[../_inbox/inbox-2021/inbox-2021-06/piracetam]] lacks the two latter)

Metabolized by CYP3A4 (assumed)

Side Effects

Might deplete choline.

Phenibut

Seems to come with warnings of withdrawal. Needs a long period of seponation.

Benefits

 • Anxiety

…acetams

 • piracetam
 • phenylpiracetam Should be taken together with choline as they deplete it.

Phenylpiracetam

Fungerte forøvrig overraskende bra, som en veldig svak amf rus med mer fokus og konsentrasjon. Absolutt et verdig middel. innføre nootropica - freak.no

Seems to have ever so slight stimulant effects; wakefulness, focus, with occasional minimal euphoria. Sleep issues reported.

Piracetam

Synthesized 1964, crosses blood-brain barrier quickly. Increases available acetylcholine

SAM-E

S-Adenosyl-Methionine Not available in Norway. L-Methionine an ok substitute?

Mushrooms

Reishi

Ordering in Norway

Order from EU/EØS

innføre nootropica - freak.no Thread with two stores and advice re. legality.

Forskrift om tilvirkning og import av legemidler

§ 3-2.Personlig import

Privatpersoner kan til personlig bruk og uten hinder av § 3-1 første ledd importere:
a) et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst ett års forbruk ved innreise fra land i EØS-området
b) et rimelig kvantum legemidler som utgjør høyst tre måneders forbruk ved innreise fra tredjeland
c) ved forsendelse fra EØS-området, i løpet av en tremåneders periode, legemidler som samlet utgjør høyst tre måneders forbruk. Slik import er ikke tillatt for personer under 18 år.

Det må kunne dokumenteres overfor tollvesenet at legemidlene er til personlig bruk og er lovlig ervervet i innkjøpslandet.

Import ved forsendelse fra tredjeland er ikke tillatt.

Statens legemiddelverk kan gjøre unntak fra forbudet mot import ved forsendelse fra tredjeland når særlige grunner knyttet til menneskers eller dyrs liv eller helse taler for det.

Egne bestemmelser gjelder for import av narkotika og legemidler som omfattes av forskrift 30. april 1993 nr. 318 om hva som skal anses som dopingmidler.

Anectodal

nootropics