Lateral Wiki – A Digital Garden

Alt jeg tenker og føler er feil

Everything I think and feel is wrong

I know that my experience of my self and other people is filtered through my neuroses

Jeg er klar over at hvordan jeg opplever meg selv og andre mennesker er filtrert gjennom nevrosene mine ^nevrose-filter Kanskje det jeg tenker er litt riktig, men det er ofte bare to brikker i et puslespill jeg ikke ser hele omfanget av. Det å hele tiden samle på nye brikker er spennende. Det betyr at man aldri kommer i mål og alltid er på vei. Noen synes det er vanskelig å alltid være på vei, for man må ta avgjørelser på gyngende grunn. ^65ab12 Men med en gang man er skråsikker er man i kompaniskap med konspirasjonsteoretikerne..

Maybe what I think is a little bit right, but it's often no more than two pieces of a puzzle I an't quite grasp in it's entirety. To collect new pieces is exciting It means you'll never reach the finish line and will always be moving. Some think it's difficult to always be on the move, because you have to make decision on uncertain foundations.


Related:

Alt jeg tenker og føler er feil