Lateral Wiki – A Digital Garden

÷--- title: Adult ADHD created: 2020-12-26 updated: 2022-01-31 08:45:55 tags: [adhd]

category:

Personal thoughts and observations.

I suspect if you regularly [[overcome limbic friction]] you might get better at not procrastinating as much.

My sister has these tarot-like cards and made me pull one. No value judgment… No belief in such synchronicity- and pareidolia-inducing magick… but… I feel that the card an apt descriptor of adult ADHD. (the second half anyway) ![[unpredictable-grace.png]]


It's not all bad:

 • Attentiondeficithyperactivitydisorderandrewarddeficiencysyndrome-blum-2008 Mentions

  we wish to emphasize there are many examples in which the restless, workaholic, always-have-to-be-doing-something, I-need-to-be-myown-boss, characteristics of ADHD subjects result in very successful lives. Thus, in the right combination, some of the symptoms we have been discussing in a negative light can be used to great advantage

 • ProfessionallysuccessfuladultswithattentiondeficithyperactivitydisorderADHDCompensationstrategiesandsubjectiveeffectsofpharmacologicaltreatment-palmini-2008
 • ShinebrightlikeadiamondisresearchonhighfunctioningADHDatlastenteringthemainstream-lesch-2018

[[Most people with adult adhd did not have adhd as children]]

[[adult adhd symptoms]]

Some symptoms and explanations

[[../adult adhd comorbidity]]

Adult adhd medication

[[../adhd medication]]

 • Atomoksetin (Strattera) til pasienter med rusproblematikk – 2007
  • [[strattera]] scepticism for adults, not approved for treatment of patients over 18 years of age, not recomended start of treatment for adults (Norway). Can continue use into adulthood if started as child/adolescent. No clear reson for this is given, other than disagreements about definition of morbidity within the EU. Adults experience [[../Notes/noradrenergic effects]] to greater degree than children. More adults than children discontinue treatment with atomoxetine

General guidelines

Acidic foods reduce effects of ritalin. Acidity increase in urine increases speed of metabolism https://www.healthcentral.com/article/how-does-food-impact-adhd-medications

Wellbutrin and Ritalin

Kombinasjon av bupropion og metylfenidat

Supplements, nootropics etc.

Amino Acids – Tyrosine, L-DOPA, 5-HTP

[[tyrosine]] seems to maybe, possibly be helpful. 2/3 of children and teenages experienced improvement according to the following study (but it was retracted, due to ethical concerns, not the results): Treatment of attention deficit hyperactivity disorder with monoamine amino acid precursors and organic cation transporter assay interpretation They combined tyrosine with [[l-dopa]] and [[5-htp]].

[[Carnitine]] seems to have some effect in children: Efficacy of carnitine in the treatment of children with attention-deficit hyperactivity disorder - PubMed And positive for inattentive type but negative for combined type: Acetyl-L-carnitine (ALC) in attention-deficit/hyperactivity disorder: a multi-site, placebo-controlled pilot trial - PubMed

Do some research on

Some emotional support material:

Adult adhd voes

Getting to Know Your Adult ADHD

Other

 • [[Seven Types of ADHD]] – This one seems somewhat dubious… Based on experience (mearning it's all anecdotal) and there's some pseudiscientific language being used. I don't doubt that these classifications can be useful, but they are not backed by science AFAIK.
 • [[../ADHD Pro]] – book i'm reading and taking notes on
 • [[a.ADHD Rewired - Accept the Brain You Have - Terry Huff]] Podcast episode with some tips.
 • adhd has become a really big thing in the last 18-24 months – christina warren on over tired 2021-03-18 – did we get through the taylor part yet

Informasjon og intro til pårørende (særlig ang. inattentiv type)

https://youtu.be/Zm5BEHmA0FU Barn ig voksen adhd - fler forskjeller enn likheter https://youtu.be/G2vOhLKeNlM Kvinne, voksen - som barn tenkte de voksne rundt henne at hun hadde temperament, tktktk, og fikk til ting (at ca 2m30s) Også en del om at man har skjønt poenget før halve setningen er ferdig og blir utålmodig. Lærere f.eks. må snakke fort for å ikke miste en. Get to the point. Møter går ofte for tregt.

Watch "Diagnose i voksen alder" on YouTube inattentiv type han er adhd, ikke bare har adhd. Man påvirkes så gjennom hele livet at det setter sine spor, selv om ikke selve adhd-en nødvendigvis er, eller påvirker personligheten. Men at man møter utfordringer etc. i livet, det er det som former personligheten ens, på bakgrunn av adhd-diagnosen. Brukte mye alkohol for å regulere følelser og impulser - gjorde at han landet litt, men var for usunt. Etter medisinering, og å ha blitt eldre, landet det i større grad. Ikke glad for diagnosen, prob med skolen, ikke klart å studere noe, så mye rart, så mye drit med adhd, ville hatt et helt annet liv uten adhd. Var 40 da han fikk diagnosen. SKulle gjerne fått den før. F.eks. som barn eller ungdom og fått medisiner og dermed struktur - ikkke oppført seg så voldsomt og brått, så hadde han hatt et mye bedre liv, ikke blitt så skada i ungdommen. Man blir skada, enten man vil eller ikke, håpet å unngå det med diagnose da han var barn.

Overganger - alle overganger er spennende. Når man har vært i en tilstand i mange år er det spennende med noe nytt. Hatt en følelse at alt til slutt har ordnet seg, har vært deilig, håper det ikke tar slutt og at det varer. Nå er jeg her, så bryter jeg, så håper vi bare det ordner seg. Tror det er en adhd-greie, at man tar ting på strak arm, som det kommer, og ikke tenker så mye over hvordan ting er.

Er radio-mann, liker når det er 1.5min igjen til dagsnytt og for sent for en ny låt - det minner veldig om deadlines, at man blir gira av "dårlig tid", presset, adrenalinet. Han finner en ro i adrenalinet, føler seg hyperkonsentrert og slipper da uroen som er distraherende i andre anonyme settinger. Lever seg inn der og da i øyeblikket, kaller det mindfullness.

Strategier - forsøke være selvbevist, en ting av gangen, unngå stress - dårlig på stress, mange ting på en gang. Blir en svær kladeis med ting som skal gjøres, må separere den og ta en eneste ting av gangen. Være klar over hvordan han er og hvordan han kan virke på folk. Prøver å tilpasse seg en verden som ikke er skapt for han, mener det høres pretensiøst ut men mener det ikke slik. Prøver å tilpasse seg mer verden, enn han forventer at verden skal tilpasse seg til han. passer ikke inn i verden, så må skru seg litt til.

Watch "Hva er ADHD uoppmerksom type" on YouTube Samtale mellom psykiater og nevropsykolog om adhd inattentiv, uoppmerksom type. Kjennetegn: adhd og add er ikke to helt forskjellige ting, det er en spektrum-diagnose. ADD (uoppmerksom type) er en presentasjon, en måte symptomer kan vise seg på av ADHD-moder-diagnosen. Voksen: Dette forandrer seg over tid. ADD er egentlig ADHD men H blir mindre over tid.

ADD kan også være en mild variant, en lavere styrkegrad - kan være et uttrykk for at hyperaktiviteten er mer på det indre plan. Mange pasienter har hyperaktivitet, men det arter seg ikke fysisk. Mange tanker de ikke klarer å følge med på, som ikke synes på utsiden. Kan være ADHD som presenterer som ADD. Særlig jenter presenterer mer som ADD enn ADHD.

En ukjent undergruppe: lavt prosesseringstempo, sluggish cognitive tempo. Ting går veldig sakte, forstår ikke dårlig, men tankeprosesser og konsentrasjonsprosesser går veldig sakte. Kan se litt ADD ut.

Vansker me då organisere aktiviteter, distraheres, følge instruksjoner, gjennomføre oppgaver, skifte fra en aktivitet til en annen.

Har du sett èn med adhd så har du sett èn! Det er forskjellig. Hvordan det arter seg kan være veldig forskjellig.

Mange pasienter sier det går langsomt, men det er så mange tanker, parallele prosjekter i hodet, tankespinn, tanketåke, spaghettitanker. Psykater spør: hvor mye tanker har du i hodet og hvor mye klarer du å gi til meg? Mange svarer det kan være 70-80% surr, og bare 20% som kommer på bordet. Kjempestøy.

Vansker med å styre oppmerskomheten, ikke bare ikke være oppmerksom. Hyperfokus - intenst opptatt med noe så å skifte over til noe som kreves blir veldig vanskelig. Vanskelig å lukke ut distraksjoner. Vanskelig å komme i gang, opprettholde, avslutte = vanskelig å gjøre lekser, gjøre jobben sin, tenke, holde en samtale.

Kan være helt umulig å gjøre noe som er kjedelig. Enten eller. "er sånn for alle", man er mer ukonsentrert når man gjør ting man ikke er topp motivert for, men for adhd så klarer man ikke. Viktig distinksjon. Det er markant, man klarer virkelig ikke, selv om man har motivasjon på et overordnet nivå, og vil.

Faglig, skole, utdanning - regning, tall, matematikk. Ikke forståelsen, men regneoperasjonen, å utføre enkle operasjoner, huske ting. Absolutt ikke alle, men kan være typisk. Arbeidsminne - mange som har problemer der.

Holdning - møtt noen som har god forståelse for matematikk, men må få lov å bruke kalkulator folr eksempel. Hverdag som er fornuftig organisert.

For lavt nivå av adrenalin (epinephrine, norepinephrine), lydbok, lære gangetabellen i oppoverbakke - sofa eller klasserom er dårligste situasjonen. lærer bedre ved å være i bevegelse - for mange, men store individuelle forskjeller. Må finne litt alternative måter og kompenserende hjelpemidler.

Organiseringsutfordringer ihverdagen.

https://www.youtube.com/watch?v=ENzVSdoKeJg&list=PLqZj8mzGJ0wPzTWyApPp0RiMURHCvhCzV&index=2 Forskjell gutter og jenter med adhd

adult adhd